Helsinki Figyelő

„Ne gúnyolgassál, mert olyat beverek, hogy beszakad a fejed, megértetted?”

Mindenki védelme érdekében sürgősen el kell kezdeni kamerázni legalább azokat a rendőri intézkedéseket, amelyeknek tanúja a rendőrökön kívül csak az intézkedés alá vont személy szokott lenni. Mert hát, mint ezt egy mobiltelefonos rejtett felvételnek köszönhetően most hallhattuk, ott bizony csúnya dolgok is történnek. A Magyar Helsinki Bizottság évek óta szorgalmazza a hang- és képelvételek rutinszerű alkalmazását, hogy a bántalmazások száma csökkenjen, és a rendőrt se lehessen hamisan vádolni.

bilincseles2.jpg

Az elmúlt három napon nyilvánosságra került esetek közül talán a legdurvább az a 444.hu-n megjelent felvétel, amelyet egy 21 éves fiú készített titokban egy rendőrfurgonban. A rendőri intézkedés előzménye: a fiú elismerte, hogy gördeszkájával letörte egy mellette megálló rendőrautó tükrét. Ha szándékosan tette, akkor szabálysértést vagy bűncselekményt valósított meg, így vele szemben az intézkedés indokolt volt. A tükör letörése az igazoltatást mindenképpen, és az eset körülményeitől függően az előállítást is indokolhatta.

A gond nem ezzel van, hanem azzal, ami az előállítás közben történt. Mivel a hangfelvétel eredetiségéhez kétség jelen pillanatban nem fér, az alapján – valamint az érintett fiatal és az édesapja által az eset kapcsán tett nyilatkozat alapján – az alábbiak állapíthatók meg:

  1. A fiatallal szemben intézkedő rendőrök káromkodnak és azzal fenyegetik, hogy ha feljelentést tesz, „rá fog baszni” – jelentsen ez a kifejezés bármit is.
  2. A felvétel alapján az egyik rendőrnek az a kifogása, hogy a „büdös cigányokkal” nekik kell szembenézniük az utcán.
  3. A fiatal elmondása szerint az elfogása során fojtogatták, és hasba ütötte az egyik rendőr, majd szólt a társának, hogy „Nem látott semmit”. A társa – a fiatal elmondása szerint – nem avatkozott közbe.
  4. A fiatal azt állítja, hogy a rendőrőrsön többször panaszolta a bánásmódot, arról azonban a rendőrség a cikkre adott válaszában nem ír, hogy indult volna bármilyen eljárás az üggyel kapcsolatban.

Az eset jogilag nem igényel bonyolult elemzést, de idéznénk néhány jogszabályt:

  • A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait (rendőrségi törvény, 2. § (1) bekezdése);
  • A törvénysértés bejelentése miatt a bejelentőt hátrány nem érheti (rendőrségi törvény, 12. § (4) bekezdése);
  • A rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár (rendőrségi törvény, 15. §);
  • A rendőr kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, az arányosság elvének figyelemben tartásával alkalmazhat úgy, hogy az nem okozhat aránytalan sérelmet az intézkedés alá vontnak. Nincs helye a kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, és a rendőri intézkedés eredményessége enélkül is biztosítható (rendőrségi törvény, 16. §);
  • Az intézkedések, illetve kényszerítő eszközök alkalmazását követően a rendőr köteles az intézkedés alá vont személyt tájékoztatni az e törvény szerinti panasz lehetőségéről és előterjesztésére nyitva álló határidőről (rendőrségi törvény, 20. § (2) bekezdés);
  • Az a hivatalos személy, aki eljárása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (Btk., 301. §).

Ezek a szabályok az esetben mind sérülhettek. Az pedig, hogy a 444.hu kérdésére gyakorlatilag semmilyen érdemi nem választ adott a rendőrség, a katasztrofális reakció tipikus esete. Miért?

Egyrészt azért, mert a nyilvánvaló rendőri jogsértéssel kapcsolatban is jogsértő tartalmú választ ad. A válasz ugyanis pusztán annyit idéz, hogy a rendőrségnek a panasztétel lehetőségéről tájékoztatni kell az érintettet. Ugyanakkor a fenti tényeket közlő újságíró bűncselekmény valószínűsíthető elkövetését hozta a rendőrség tudomására, amely miatt a hatóság köteles eljárást indítani. Nem kell ahhoz az érintettől származó panasz, hogy a rendőrség a tudomására jutott jogsértés miatt fegyelmi és büntetőeljárást indítson – ezt hivatali kötelessége megtenni. Ennek elmulasztása akár újabb bűncselekményt is megvalósíthat.

Másrészt azért, mert ez döbbenetesen rossz üzenet minden irányban. Az elmúlt napokban szolgálatot teljesítő és intézkedő rendőrök túlnyomó többsége teljesen nyilvánvalóan jogszerűen, szakmailag megfelelően intézkedett kifejezetten nehéz helyzetekben is. Ugyanakkor a hangfelvétel szerint a furgonban a rendőrök súlyosan jogsértően jártak el. Egy komoly, tisztességes rendőrségi reakció megelőzhetné a rendőrséggel szembeni indokolatlan általánosítás elterjedését, ha például úgy reagált volna a rendőrség azonnal, hogy „A felvétel alapján a rendőrök eljárása, intézkedése jogsértések gyanúját felveti. A hangnem és a stílus megengedhetetlen, ha bántalmazás történt, annak bizonyítottsága esetén az érintett rendőr felelni fog. A rendőrség nemcsak a jogsértő tüntetőkkel, hanem a jogsértő rendőrökkel szemben is érvényt szerez a törvényeknek, ha törvénysértés jut tudomására. A tüntetéseken jogszerűen intézkedő rendőreink százai becsületének védelme is indokolja, hogy felelősségre vonjuk azokat, akik a törvény védelme helyett vagy annak során maguk is törvényt sértenek.

És végül egy gondolat: a Magyar Helsinki Bizottság évek óta javasolja, hogy a rendőrségi kihallgatások mindegyikét indokolt lenne felvenni. Ezek szerint üdvös volna a rendőrségi furgonokban is felvenni a történteket, és a rendőri testkamerák bevezetésének is itt lenne az ideje.

Nagyon jó lenne, ha nem ismétlődne meg 2006 botránya sem most, sem később. Ehhez itt és most – többek között – világos rendőrségi kommunikáció kell, és vezetői figyelem ahhoz, hogy a túlórák elleni tiltakozásokkal kapcsolatban túlszolgálatot teljesítő rendőrök pihenni tudjanak, mert a feszült helyzetben a fáradtság nem segíti a törvényességet. A közeljövőben pedig mindenki védelme érdekében el kell kezdeni kamerázni legalább azokat a rendőri intézkedéseket, amelyeknek tanúja a rendőrökön kívül csak az intézkedés alá vont személy. Mert hát, mint hallhattuk, ilyenkor csúnya dolgok is történhetnek.

M. Tóth Balázs

 

A bejegyzés trackback címe:

https://helsinkifigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr8014484638
süti beállítások módosítása