Helsinki Figyelő

A Magyar Helsinki Bizottság tájékoztatója a kijárási korlátozásról. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy aki csak teheti, maradjon otthon! Mi is ezt tesszük, most ez a felelős állampolgári magatartás. A rendőrséggel és más hatóságokkal való együttműködés mindig fontos állampolgári kötelesség, ez a jelenlegi helyzetben különösen így van. Alább összeszedtük a kijárási korlátozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és megválaszoltuk a leggyakrabban feltett kérdéseket.

maszkot_ne_szajkosarat_helsinki.png2020. március 27-én a kormány rendeletet fogadott el a kijárási korlátozásról, amelynek  részletszabályairól sokan írtak már. A rendelet felsorolja, hogy milyen okból lehetséges elmenni otthonról, vagy onnan, ahol általában a legtöbb időnket töltjük. Április 9-én Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy az egész országban hatályban lévő kijárási korlátozásokat határozatlan időre meghosszabbítják, és hetente felülvizsgálják, indokolt-e a további hosszabbítás. A polgármesterek ezen felül jogosultak további szigorító intézkedéseket meghozni és hatályban tartani 2020. április 13. éjfélig.

A rendelet szerint a rendőrség vagy más szervezet (pl. a büntetés-végrehajtás vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, katonai rendészet) ellenőrzi, hogy mindenki betartja-e a szabályokat, és tényleg csak alapos okból megy ki a lakásból. Fontos, hogy a rendőr most is ugyanolyan okokból használhat bilincset, fegyvert, ugyanúgy igazoltathat, vagy állíthat elő bárkit a rendőrségre, mint eddig. A rendőr csak a szükséges esetben intézkedhet és eljárása nem okozhat a szükségesnél nagyobb hátrányt. 

A rendőrség eljárása elleni jogorvoslati rendszer természetesen nem szűnt meg, a jogszerűtlen intézkedés, bilincs, előállítás ellen továbbra is panasszal lehet élni. Ha Ön úgy véli, hogy alapos oka volt a lakását elhagyni és mégis megbírságolták, vagy előállították, írjon a koronavirus@helsinki.hu email címre.

***

A kijárási korlátozással kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre itt válaszolunk:

Mit tehet velem a rendőr, ha megszegem a szabályokat?

A rendelet szabályainak megszegése szabálysértés, és akár 500.000 forintra is bírságolhatják.
Ha valaki a szabálysértést felszólítás ellenére tovább folytatja, az előállítható a rendőrségre. Ez azt jelenti, hogy bevihetik a kapitányságra, ha például a rendőr felhívása ellenére nem megy távolabb másoktól, vagy nem az előírt időben tartózkodik élelmiszerboltban és felszólításra sem megy ki onnan.

Honnan tudja a rendőr, hogy tényleg fontos okból mentem el otthonról?

A rendőr igazoltathatja és megkérdezheti, hogy honnan hova megy. Önnek meg kell magyaráznia, hogy miért van az utcán. A jogszabály szövege alapján nem egyértelmű, hogy a rendőr mi alapján dönt majd arról, hogy Ön megszegte-e a kijárási korlátozást, de ha Ön együttműködően tájékoztatja a körülményekről, ezt el kell tudnia dönteni.

Hogy tudom igazolni, hogy fontos volt elmenni otthonról?

Mindig legyen Önnél személyi igazolvány és lakcímkártya! Ha nem tudja magát igazolni, a rendőr akár elő is állíthatja, vagyis beviheti a rendőrségre. Ez akkor is így van, ha nincs járványveszély. Javasoljuk, hogy legyen Önnél minden olyan irat, ami segíthet igazolni, hogy honnan jött, hová megy, és miért. Ha orvosi vizsgálatra készül, legyen Önnél a beutaló, ha  dolgozni megy, valamilyen papír, ami igazolja munkahelyét stb. Ugyan az operatív törzs szerint nem köteles egyelőre senki hivatalos igazolásokat magánál tartani, de ha van ilyen, az egyszerűsíti a rendőr munkáját. Ha nem tudja irattal igazolni, hogy hová tart, ne aggódjon, mondja el a rendőrnek, miért hagyta el az otthonát. Állításait a rendőr jogosult ellenőrizni.

Lehet-e autóval elmenni futni, kirándulni?

Lehet. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy olyan helyen, ahol sok ember tartózkodik, ne fussunk és ne kiránduljunk, és mindenképpen tartsuk be a megfelelő távolságot. Oda pedig végképp ne menjen, ahol a helyi önkormányzat rendelettel tiltja a tartózkodást a húsvéti ünnepek alatt a nem ott élőknek és az ottani ingatlannal nem rendelkezőknek.

Elmehetek-e a vidéki nyaralómba kocsival és visszajöhetek onnan?

A szabályozás nem teljesen egyértelmű ezzel kapcsolatban. Ha a rendeletet  szó szerint értelmezzük, az a nyaraló látogatását nem sorolja fel alapos okként a lakhelyünk elhagyására. Tehát csak akkor lehet menni, ha azt más ok is indokolja. De például szabadidős tevékenység végzésére elhagyhatjuk az otthonunkat. Ezért ha a tulajdonos saját másik ingatlanába utazik, betartva a távolságra vonatkozó szabályokat, akkor nem megy szembe a rendelkezés alapvető céljával, a szociális érintkezés csökkentésével. Ezért valószínűleg jogszerűen teszi ezt. Ugyanakkor figyeljünk arra, hogy ha valaki a nyaralójába megy, és egyébként nem életvitelszerűen tartózkodik ott, az nem indokolható, hogy a nyaraló környezetében intézze más ügyeit is (pl. bevásárlás). Egyes települések húsvéti ünnepek alatt helyi rendeletben szabályozzák, kik lehetnek a településen. Ezt is érdemes előre megnézni, és felkészülni, hogyan igazoljuk tartózkodásunk jogszerűségét. (Pl. tulajdoni lap másolatát online is be lehet szerezni az internetes földhivatali nyilvántartás, a Takarnet segítségével. Kiskert- vagy nyaralótulajdonosként jó, ha a tulajdoni lapot letöltjük a telefonunkra. Ezzel megspórolhatjuk a hosszadalmas magyarázkodást.)

Mi van, ha egy 65 év felettinek déli 12 után vagy reggel 9 előtt kell sürgősen patikába mennie? Nem kap gyógyszert? Mehet ügyeletes patikába?

A 65 év felettiek ügyeletes patikába sem mehetnek dél és reggel 9 között. Járható út lehet, hogy megkérnek egy 65 év alattit, hogy menjen helyettük, vagy webpatikában vásárolnak. Amennyiben sürgős szükség mutatkozik, akkor mentőt kell hívni.

A rendelet elsősorban a 65 év alattiakat korlátozza, tehát nem jelenti ki azt, hogy egy 65 év feletti személy délután nem mehet be a boltba. Az interneten viszont azt látom, hogy sokan ezt másképp értelmezik, mégpedig úgy, hogy délután nem lehet kiszolgálni a 65 év felettieket. Mi a helyes értelmezése ennek a jogszabálynak?

Reggel 9 és 12 között nem lehet bent a helyiségben más, csak a 65 év feletti, és az ott dolgozók. A rendelet értelmezésével nem ellentétes, hogy egy 65 évnél fiatalabb vásárlót az üzlethelyiségen kívül reggel 9 és dél között kiszolgáljanak. Így a rendelet értelmezésével az sem ellentétes, ha az üzlethelyiségen (pl. gyógyszertáron) kívül, az utcán szolgálják ki a 65 évnél idősebbeket 9 óra előtt és 12 óra után. A rendelet célja azonban az, hogy a 65 év felettiek ne legyenek kitéve annak a veszélynek, hogy elkapják a vírust. Ez a cél úgy teljesül, ha a 65 év felettiek nem vegyülnek fiatalabbakkal reggel 9 előtt és 12 után.

Ha nem a bejelentett lakcímemen lakom, és a környéken sétálok, hogyan igazolom, hogy ott lakom? Ideiglenes lakcímkártyát váltsak ki? Vagy mindig legyen nálam a lakásbérleti szerződésem?

A rendelet nem írja elő, hogy igazolni kell a tényleges tartózkodási helyet, ezt megerősítette az operatív törzs is. Amennyiben erre lehetősége van, praktikus beszerezni és magánál tartani olyan iratokat, amelyek alátámasztják a lakcímét, legyen az lakcímkártya, bérleti szerződés, vagy csak egy nyilatkozat a tulajdonostól a lakcím használatára.

Nem akarom, hogy a rendőr megfogja a személyimet, mert sok más emberét is megfogta. Mit tudok tenni? Megtagadhatom-e, hogy hozzáérjen?

Nem. Ugyan a rendőrségi törvény szerint az állampolgár köteles “bemutatni” a személyazonosítás során a személyijét (ez lehet útlevél, jogosítvány is, esetleg más személyazonosításra alkalmas okmány), de ha a rendőr az okirat átadását is kéri, akkor eleget kell tenni a felszólításnak. Elfogadható az is, ha valaki más azonosítja Önt, azonban ennek a személynek okmánnyal kell igazolnia magát.

1,5 méternél közelebb jöhet-e a rendőr?

Igen. Feladata ellátása érdekében a rendőr olyan közel jön, ahogy azt az adott helyzetben a kiképzésének megfelelően indokoltnak tartja.

Köteles vagyok-e szóba állni a rendőrrel, ha nincs rajta maszk/ védőfelszerelés?

Igen, minden rendőri intézkedés során köteles a rendőrrel együttműködni, az utasításának engedelmeskedni, ha a rendőri intézkedés jogszerű. A rendőri intézkedés közben annak jogszerűsége csak akkor vonható kétségbe, ha a jogszerűtlenség mérlegelés nélkül, kétséget kizáróan megállapítható.

Kérheti-e tőlem a rendőr, hogy vegyem le a maszkomat az igazoltatás során?

Igen, kérheti. Az igazoltatás során személyazonosításra alkalmas okmányt kell bemutatni és a rendőrnek meg kell győződnie arról, hogy az azon szereplő személy megegyezik azzal, aki az okmányt átadta.

Mit tehetek akkor, ha úgy bilincselt meg a rendőr, hogy nem volt rajta védőfelszerelés?

Minden jogszerűtlen intézkedéssel szemben panaszt lehet tenni, de a védőfelszerelés nélküli bilincselés önmagában nem jogszerűtlen.

Előállítottak és több másik emberrel voltam a fogdán/vártam a folyosón. Ez jogszerű? Félek, hogy megfertőznek.

Az előállítás rendőri intézkedés, amelynek alá kell vetnie magát. Kivéve, ha annak jogszerűtlensége minden kétséget kizáróan, mérlegelés nélkül megállapítható. Önmagában az, hogy a rendőrségen több ember tartózkodik, nem alap arra, hogy bárki ellenálljon az előállításnak, és adott esetben annak, hogy a folyosón várakozzon vagy a fogdán tartózkodjon. Ha aktívan ellenáll a rendőri intézkedéssel szemben, azzal bűncselekményt is megvalósíthat.

A rendőrség jogszerűtlenül igazoltatta, megbilincselte vagy előállította? Írjon nekünk a koronavirus@helsinki.hu címre.

A boltban ellenőrizhetik-e, hogy hány éves vagyok? Elkérheti-e a boltos a személyi igazolványomat?

Az élelmiszerbolti kérésre ugyan nem köteles senki személyit felmutatni, viszont az élelmiszerbolt adott időben csak adott életkorú személyt engedhet be. Ezért ha valaki nem igazolja az életkort, akkor a bolt személyzete megtagadhatja a beengedését. Ezért azt javasoljuk, hogy mindenkinél legyen okmány és azt kérésre mutassa meg. Az okmányt nem kell odaadni és nem készíthető engedély nélkül másolat sem róla.

Rendőrt kell hívnom, ha valaki kérés ellenére is közel megy másokhoz a boltomban?

Véleményünk szerint a kulturált felszólítás a legcélravezetőbb. Ha valaki a személyes távolságot nem tartja be, nem kötelező rendőrt hívni, de lehet. Mivel a szabályok betartásáért a bolt üzemeltetője felel, akár az üzlet elhagyására is felszólíthatja a vásárlót, ha az szabályt sért.

Ha nem tudom befizetni a pénzbírságot, kötelezhetnek-e közérdekű munkára a járvány idején?

2020. április 6. napja óta nem kell megkezdeni a közérdekű munkát és a jóvátételi munkát, akár bűncselekmény, akár szabálysértés miatt szabták azt ki. A megkezdett közérdekű munka és jóvátételi munka végrehajtása pedig félbeszakad. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezeket később nem kell ledolgozni. Ez vonatkozik a bírságról átváltoztatott közérdekű munkavégzésre is.

1,5 méternél közelebb jött valaki az utcán. A szomszédom házibuliba jár/ bulit tart, feljelentsem? Feljelentettek, mert nem tartottam be a 1,5 méter távolságot, de ez nem igaz. Hogy bizonyítom be?

Senki sem köteles feljelentést tenni, de mindenki tehet. Bizonyítani kell, ami a feljelentésben áll, ez megtehető egyszerű módon, egy fénykép elkészítésével is. Ha valaki azonban más személyt hamisan vádol szabálysértés elkövetésével, az a hamis vád bűncselekményét követi el. Egyébként nem tanácsoljuk, hogy ilyen eljárásokkal terheljük az egyébként is létszámhiánnyal küszködő rendőrséget, van, ahol a nagyszámú bejelentésre tekintettel ezt maga a rendőrség kérte.

A rendelet megengedi a fodrászatok és manikűr szalonok működését és látogatását. A fodrász, a manikűrös, illetve a vendégeik között hogyan tartható meg az 1,5 méteres távolság?

Ez az előírás nem tartható be a fodrászüzletben és a manikűrösnél. A rendelet azonban úgy fogalmaz, hogy “lehetőség szerint” 1,5 méteres távolságot kell tartani.

Ha nem tartózkodik 65 év feletti a boltban, szabálysértést követek el, ha kiszolgálom a 65 évnél fiatalabb személyt 11 órakor?

Igen, mert a jelenlegi szabályok szerint 11 órakor nem tartózkodhat a boltban 65 év alatti olyan személy, aki nem alkalmazott.

Köteles vagyok megfújni a szondát, ha nem tudom, hogy a rendőr fertőtlenítette-e azt?

A szonda megfújása a helyszínen eddig is önkéntes volt. Ha a sofőr erre nem hajlandó, a rendőr előállíthatja egészségügyi ügyeletre, vagy kórházba mintavételre, ami viszont már kötelező. Annak semmi akadálya, hogy az állampolgár megkérdezze a rendőrtől, hogy megfelelően fertőtlenítette-e a szondát és csak akkor fújja meg a helyszínen, ha erre igenlő választ kap. A rendőr nem kötelezhető a szonda megtisztítására,ezért praktikus lehet, ha van a kocsiban fertőtlenítő, aminek a használatát a rendőr engedélyezheti. 

***

Kérjük mi is, hogy mindenki a rendőrséggel együttműködve, nyugodtan intézze a legfontosabb dolgait, és csak alapos okkal hagyja el otthonát!
 

A bejegyzés trackback címe:

https://helsinkifigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr8315604786
süti beállítások módosítása