Helsinki Figyelő

Tegnap jelentette be a Szijjártó Péter külgazdasági miniszter, hogy jövő hét szerdáig kell a belügyminiszternek elvégeznie a felkészülést, utána 4 méter magas kerítéssel történik meg a „fizikai lezárás” a 175 kilométeres szerb–magyar határ teljes vonalán. A Magyar Helsinki Bizottság érvei az új vasfüggöny ellen.

pinter_telefonal.jpg

Tisztelt Miniszter Úr!

Tegnap értesülhetett az ország közvéleménye arról, hogy a kormány műszaki zárat akar építeni a teljes szerb–magyar határon.

Mindannyian tudjuk, a korábbiakhoz képest az utóbbi két évben megsokszorozódott a menedékkérelmek száma, az irreguláris migráció kezelése valóban nagy feladatot jelent a határrendészetnek és a kapacitáshiánnyal küszködő menekültügyi hatóságnak. A kormány maga is elismeri, a menedékkérők túlnyomó többsége nem marad Magyarországon, amint teheti, Nyugatra megy. A kormány viszont attól tart, hogy a továbbálló, de menedékkérelmüket először Magyarországon benyújtó külföldieket a nyugati államok a dublini rendeletre hivatkozva tízezrével toloncolják majd vissza, és hazánk hatalmas menekülttáborrá válik.

Orbán Viktor miniszterelnök május 18-án Debrecenben egyértelművé tette, mi a kormány célja: „mi azt akarjuk, hogy ne jöjjenek már többen, és akik itt vannak, pedig menjenek haza”. Most azt halljuk, a kormány végső eszköze lenne a tervezett fémkerítés és szigorított határvédelmi rendszer.

A Magyar Helsinki Bizottság sem a kormány deklarált céljával, sem a készülő intézkedésével nem ért egyet. Az új vasfüggöny ugyanis nem fogja megoldani a mostani problémákat, viszont számos újat teremt. Bármilyen fizikai korlátot állítunk is a potenciális menedékkérők elé, nem lehet megakadályozni, hogy az ország területére beléphessenek és ott menedékjogért folyamodjanak.

„Vasfüggönyellenes” érveink a következőek:

1)    A Helsinki Bizottság is úgy látja, a menedékkérelmek megsokszorozódása, és különösen az, hogy 2015 márciusa óta a menedékkérők 60–80 százaléka klasszikus válságtérségekből (Szíria, Afganisztán, Irak stb.) érkezik, új típusú és növekvő terheket ró a kapacitásproblémákkal küszködő állami hatóságokra. Ezeket egy kerítés nem oldja meg, mert önmaga a műtárgy – később részletezett körülmények miatt – képtelen lesz gátat vetni a migrációnak, és semmiben nem változtat hazánk földrajzi helyzetén. Kormánypárti politikusok szerint Magyarország mai legnagyobb problémája az „illegális bevándorlás”, ehhez képest a menedékkérőkkel foglalkozó hatóságok nem kapnak kellő segítséget a kormánytól; a határrendészet, menekültügy, szociális ellátás területén dolgozók felelősségteljes és nehéz munkája sem anyagilag, sem erkölcsileg nincsen elismerve. A magyar menekültügy forrásigénye valóban nőtt az előző évek kevésbé jelentős kiadásaihoz képest, de egyáltalán nem lettek elviselhetetlenek. Az „Új Vasfüggöny-fejlesztési Tervre” fecsérelt források töredékéből jelentősen enyhíthető lenne a menekültügyi kapacitáshiány.

2)    Egyelőre nem ismeretes, mennyibe kerül majd az építés, fenntartás és működtetés költsége. Annyi bizonyos, nem lesz olcsó, és erősen kétséges, hogy az Európai Unió adna-e erre támogatást. Ha csak az építésnek a sajtóban keringő 22 milliárdos tételét vesszük, az a 2014-ben menekültügyre fordított költségeknek a 846%-a lenne. Ezt az értelmetlenül kidobott pénzt és a működtetés járulékos költségeit hatékonyabban is el lehetne költeni. Már csak azért is biztosak vagyunk ebben, Miniszter Úr, mert két hete a rendészeti bizottság ülésén éppen Ön mondta el, hogy az „illegális határátlépők 97–98 százalékát” ma is elfogja a magyar rendőrség.

3)    A kormánytagok azzal is indokolják a kerítést, miszerint reális veszélye van annak, hogy a menedékkérelmüket először Magyarországon benyújtó, majd másutt újra próbálkozó külföldieket a nyugati államok a dublini rendeletre hivatkozva tízezrével toloncolják majd vissza, és hazánk hatalmas menekülttáborrá válik. Mi a jövőbe nem látunk, de eddig nem ugrott meg különösebben az EU más tagállamából ide visszaküldött külföldiek száma: tavaly egész évben 827 volt, idén az első négy hónapban 522 visszavétel történt. Noha Németország szerint 2015 első negyedévében 2952 menedékkérő először Magyarországon kért menedékjogot, mégis csak 42 embert küldtek vissza ide ebben az időszakban. Nem valószínű, de tegyük fel, hogy idén akár ötezerre emelkedne a visszaküldöttek száma, ám mivel a kormány szerint ők eleve „gazdasági bevándorlók”, csak rövid ideig jelentenének terhet az országnak. Ha viszont csoda történne, és Magyarország elismerné sokuk menedékjogát (más uniós tagállamokban 45 százalék az átlagos elismerési arány), abba sem roppanna bele az ország. Ellátási költségeik, amelyekhez az EU is hozzájárul, még mindig eltörpülnének a kerítésépítés és működtetés költségei mellett. Hazánk 1990 óta ad menedékjogot, jó, ha mégis 3 ezer háromezer menekült vagy oltalmazott él itt. Ausztriában friss adatok szerint 56 ezer, Belgiumban 29 ezer, Lengyelországban 16 ezer ez a szám.

4)    Egy ekkora építkezés akár évekig is elhúzódik. Közismert összefüggés, hogy egy előre kalkulálható változás (ilyen az előre bejelentett áremelés vagy jelen esetben egy irreguláris migrációs útvonal ütemezett megnehezítése) arra készteti a szereplőket, hogy minél hamarabb, addig, míg lehet, éljenek a még mutatkozó kedvező lehetőséggel, sőt, ez a helyzet olyanokat is arra ösztökél, hogy lépjenek, akik egyébként nem feltétlen tették volna. A kormány kevés intézkedéssel tudná jobban gerjeszteni az „illegális migrációt”, mint éppen a kerítésépítéssel való fenyegetéssel.

5)    Valóban, nem ismerünk olyan nemzetközi jogi rendelkezést, amely megakadályozhatná a tervezett „fizikai lezárást”. Viszont a nemzetközi jog alapján a kerítésnek mindenképpen a magyar állam területén kell húzódnia, tehát a Szerbia felé néző oldalának is. Így a kerítéshez érkező vagy arra felmászó személy magyar területen, magyar joghatóság alatt fog tartózkodni, jogi értelemben nem lesz tehát „kizárva” Magyarországról, és elvileg technikai értelemben sem lesz megakadályozva abban, hogy menedékjogot kérjen.

6)    Ha megépül a műszaki zár, attól még nyilvánvalóan nem szűnnek meg a határátkelőhelyek, mert a normális határforgalmat biztosítani kell. A határátkelőknél jelentkező vagy ott feltartóztatott migránsokat sem lehet majd megakadályozni abban, hogyha akarnak, menedékkérelmet terjesszenek elő.

7)    A rendőrségnek a menedékkérők számára biztosítania kell az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférést, ez egyértelmű nemzetközi és nemzeti jogi előírás. Sem a kerítésnél, sem a határátkelőnél nem tehet úgy a rendőr vagy más hivatalos személy, mintha „nem hallaná”, ne szerezne tudomást szóban (mondjuk, kiáltozva) előadott menedékkérelemről vagy esetleg ne értené meg azt. Ha így tenne, kötelességszegést követne el, hiszen a rendőrségről szóló törvénynek az emberi jogok védelmét előíró 2. szakaszával ellentétesen járna el. A menedékkérelem benyújtásának ugyanis érthető módon nincsenek formai, nyelvi feltételei, és nem kell érvényes úti okmánnyal vagy vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkezni ehhez.

8)    Amennyiben parancs vagy más jogi norma tiltaná meg hivatalos személyeknek, hogy a „kerítésnél előterjesztett” menedékkérelem esetén eljárjanak, Magyarország megsértené a menekültek helyzetéről szóló genfi egyezményt (33. cikk), az Emberi Jogok Európai Egyezményét (3. cikk) és az uniós jogot (Eljárási Irányelv, preambulum 25–26. bek., és 6. cikk). Ez a fajta gyakorlat ellentmondana az Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésének is, amely kimondja: „Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott.”

9)    Szemben a kormányfő állításával, sem Szerbia, sem az Európán túlról érkező irreguláris vándorok útvonalán lévő Macedónia és Görögország nem számít ún. biztonságos harmadik országnak a menedékkérők számára. 2011-ben Görögország addig is szinte működésképtelen menekültügyi rendszere összeomlott, azóta egyetlen uniós tagállam sem küld oda vissza senkit. Macedóniában a menekültügyi eljárás és az ellátórendszer teljes mértékben alkalmatlan a védelem nyújtására, egyetlen 150 fős menekülttáborban tudják a kérelmezőket elhelyezni. Szerbiában pedig 2008-tól 2014-ig 29 ezer kérelmező közül mindössze 18 menekülő jutott valamilyen védelemhez, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is megerősítette, hogy továbbra sem tekinthető biztonságos harmadik országnak. Tehát „fizikai lezárással” akadályozni azt, hogy a menedékjogi szempontból kockázatosnak számító országokból érkező menekülők hazánk területére lépjenek és menedékjogot kérjenek, embertelen és jogsértő gyakorlat lenne.

kariteskerulo.jpg
10)    Az olyan kerítést, amelyik nem záródik össze, meg lehet kerülni. Azért is tévedés az afrikai spanyol enklávék (Ceuta és Melilla) párhuzamának emlegetése, mert ott az apró területeket körkerítés szegélyezi. Jelen esetben az új magyar vasfüggönyt Románia és Horvátország felé kerülhetnék meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szomszédos országokon át vándorló migránsok majd elkerülik Magyarországot. Arra lehet ugyanis számítani, hogy a belépésük helye fog megváltozni, de túlnyomó többségük ugyanúgy rajtunk keresztül tart majd Nyugatra, mint most is.

11)    Amennyiben a fémkerítés megléte együtt jár a menedékkérelmek figyelmen kívül hagyásával – amire sajnos nagy esélyt látunk, mert különben mi értelme lenne magának a műszaki zárnak –, Magyarország számolhat a nemzetközi bíróságok (a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága és a luxembourgi Európai Bíróság) elmarasztaló ítéleteivel.

12)    A vasfüggöny valóban megnehezítené az irreguláris migránsok vándorlását, de egyben az illegális utakat szervező embercsempészeknek kedvez, növeli az „áraikat”. A határzár erősítené a korrupciós kockázatokat is. Ráadásul éppen azokat a migránsokat sarkallná kétségbeesett, önveszélyes vagy a határ őrzőit is veszélyeztető akciókra, akik leginkább rászorulnak a védelemre.

13)    A fentiekből következik: a kormány kitűzött céljának („ne jöjjenek már többen”) az elérését az új vasfüggöny önmagában nem tudja garantálni. Ahhoz fel kellene mondanunk a menekültekről szóló genfi egyezményt is, a menedékjog totális megszűnését kellene deklarálnunk Alaptörvényünk módosításával, ki kellene lépnünk az Európa Tanácsból és az Európai Unióból, végeredményben ki kellene iratkoznunk a civilizált világból. És ennek a nem kívánatos rendszerváltásnak a szörnyűséges járulékos költségeit is érdemes figyelembe venni, ha a kerítésépítés árával kalkulálunk.

14)    Az utolsó érvünk erkölcsi természetű. Tavaly ünnepeltük a vasfüggöny megszüntetésének 25 évfordulóját. A miniszterelnök egy hónapja még így beszélt: „A menekülteket Magyarország mindig is befogadta, a mi szívünkben van irgalom, mi a polgári, nemzeti és keresztény táborhoz tartozunk, tudjuk, hogy mit jelent a felebarátunk iránti kötelezettség. […] Ezeket az embereket Magyarország mindig is megfelelő eljárási rendben, korrekt formában és barátsággal fogadta.” Most pedig odáig jutottunk, hogy a nemzeti ügyek kormánya új vasfüggönyt felállítását tervezi, ráadásul teljesen értelmetlenül. A tervezett projekttel a kormány olyan erkölcsi felelősséget vesz magára, amelynek képtelen lesz eleget tenni. Az üldözöttek totális megfosztása a védelemtől nem csak jogsértő, de embertelen tett is lenne.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezek alapján arra kérjük, olyan javaslatot terjesszen a Kormány elé, amely elveti a szerb határra építendő „fizikai lezárást”, viszont kellő támogatást ad a menedékkérőkkel foglalkozó állami szervezeteknek. Különösen fontosnak tartjuk Magyarország szempontjából is, hogy minél hamarabb európai szintű megoldás szülessen a növekvő menekültügyi kihívás kezelésére. Ehhez azonban konstruktív magyar hozzáállásra és fordulatra van szükség a kormány politikájában. 

Nyílt levelünk pdf-változata itt található.

A bejegyzés trackback címe:

https://helsinkifigyelo.blog.hu/api/trackback/id/tr967555296

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Magyar Helsinki Bizottság: Miért ne építsünk új vasfüggönyt? 2015.06.18. 21:52:01

13+1 érv Pintér miniszternek. Bármilyen fizikai korlátot állítunk is a potenciális menedékkérők elé, nem lehet megakadályozni, hogy az ország területére beléphessenek és ott menedékjogért folyamodjanak. Nyílt levél Pintér Sándorhoz.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.19. 15:48:49

"Mi a jövőbe nem látunk, de eddig nem ugrott meg különösebben az EU más tagállamából ide visszaküldött külföldiek száma: tavaly egész évben 827 volt, idén az első négy hónapban 522 visszavétel történt."

Erről nekem az a gyenge vicc jut eszembe, amikor a felhőkarcoló 100. emeletéről leugrott emberke a 20. emeletnél így szól magához: Eddig még egész jól ment minden.

bontottcsirke 2015.06.19. 15:59:51

1. A helsinki bizottság nevű gittegylet szavatossága a rendszerváltást követően megszűnt.
2. Lehet liberátorkodni, de rácseszés lesz a vége.
3. Azért mert most 500 főt küldtek vissza , nem jelenti azt, hogy nem 50000 lesz a vége
4. Eddig semmi értelmeset nem javasoltatok még.

presshelsinki 2015.06.19. 16:00:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A vicc jó, de a párhuzam sántít. A gravitáció a megbízhatóan, előre kalkulálhatóan működik a bolygónkon, a dublini rendelet által létrehozott rendszer ennél kicsit bonyolultabb, tekintve a sok-sok szereplőt, hatást, ellenhatást. Jósolni, persze, itt is lehet.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.19. 16:11:43

@presshelsinki:

Nem is annyira bonyolultabb, hanem pusztán kiszámíthatatlan, mert az egyértelmű megállapodásokat felpuhítja az egyes államokk közötti háttér-különalkuk sora. Ezért ha gondolod, a párhuzamot egy beláthatatlan kereszteződésbe pirosnál behajtó autósra módosíthatom.

Na de fölösleges is többé vagy kevésbé erőltetett párhuzamokat keresni. Elismerted, hogy nem látsz a jövőbe, az viszont erősen valószínűsíthető, hogy a nyugat-európai államok egyre kevésbé hajlandóak befogadni a drasztikusan megnőtt számú migránst. Franciaország nem kér belőlük, Ausztria sem, Olaszország meg azzal fenyeget, hogy Európára zúdítja őket. Görögország szintúgy, ha nem is nyíltan kimondva.

Én úgy vagyok vele, hogy ha sötét felhők gyűlnek a fejem felett, akkor előveszem az esernyőt és azzal indulok el otthonról. Még akkor is, ha még épp nem esik.

Kérlek, ne keresd ismét a párhuzam gyengéit, te is tudod, hogy nem ez a lényeg.

Pipas 2015.06.19. 17:08:12

A határőrizet önként vállalt kötelességünk, a blog szerint viszont hagynunk kellene, hogy a határakat illegális határátkelők tízezrei lépjék át, nem kellene minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy megállítsuk őket. Mert szerintük ez olyan "európai" lenne, meg erkölcsös.

Gratulálok!

==T== 2015.06.19. 17:20:26

Egyetlen társadalom sem köteles befogadni akkora méretű embertömeget, ami megborítaná az adott társadalmon belüli viszonyrendszert. Főleg akkor nem ha ennyire eltérő civilizációból/kultúrából származó emberkékről van szó.

Inkább erre költsenek milliárdokat, mint a migránsok tutujgatására. Tessék megnézni a youtube-on a videókat, miket művelnek Olaszországban, Svédországban vagy Franciaországban

A Berlini határzárat pár nap alatt felhúzták.

A kerítést akár fél méterre a határtól is fel lehet húzni (+ hozni kell olyan törvényt, hogy az illegális határátlépés bűncselekmény, és csak az kaphat menedékjogot, aki nem követ el bűncselekményt az országban).

A menedékkérelmeket akár gyorsított eljárásban is el lehet bírálni. Pl. ha az össze szomszédos országot biztonságos országnak minősítjük, akkor kapásból el lehet utasítani.

Nemzetközi szerződésekből ki lehet lépni, Alaptörvényt meg lehet változtatni.

Inkább egy luxemburgi elmarasztaló ítélet, mint 200 000 migráns.

.

röf 2015.06.19. 17:23:40

Alapból szánalmas, röhejes és előre kottázható a heterológ inszemináció útján keletkezett ballib oldal folyamatos erőlködése az „ellenzéki” szerepkörben.
Legyen az nyomtatott-, netes-, vagy TVkanális, sajtótájékoztató vagy épp a szerencsétlen Teddy vesszőfutása a saját portáján….
Nem tudják mit akarnak, nincs semmi víziójuk, mit kéne kezdeni ezzel az országgal.
Ezért soha nem arról beszélnek, mit tennének, hanem arról, hogy semmi sem jó.
Ebben merül ki az egész életük, a politikai vergődésük.
Időnként kisercintenek hiányos fogsoruk réseinek valamelyikén, és nem veszik észre, hogy programozottan csaholnak.
Libsikém, bevándorló! Hrrrrrvauvauvau…..
Libsikém, plakát! Hrrrrrvauvauvau….
Libsikém, kerítés! Hrrrrrvauvauvau….
És csak ülnek, forgó, guvadt szemekkel, várják a következő odavetett gumieledelt.

Sir Galahad 2015.06.19. 17:41:21

Természetesen falra nincs szükség. Az ellenérvek közül ugyan jó néhány sántít, leginkább a 10. (persze, meg lehet kerülni Horvátország vagy Románia felől, de mivel azok ugyancsak uniós országok, oda vissza lehet toloncolni az embert, ahogy az osztrákok akarják mihozzánk), de tény, hogy ez egy feleslegesen drága beruházás volna. Szerintem valójában nem is akarja a kormány, csak taktikázik. Annyit szeretne elérni, amit a franciák, az osztrákok, a németek megtehetnek: hogy akit nem akarunk beengedni, visszaküldhessük oda, ahonnan Magyarországra jött. Hogy eldönthessük, kinek adunk menedéket és kinek nem. Szerintem az egy korrekt álláspont, hogy aki az életét féltve jön valahonnan Szerbia irányából, az ott már megállhatna, mert ott nincs háború, az életét senki sem fenyegeti. Lehet, hogy a menekültellátás nem jó, de akinek a rossz ellátás és a hálál között kell választania, valószínűleg elfogadja.

Jemann 2015.06.19. 17:48:31

Bolgárok is megcsinálták.Ha nem lenne hatékony- ha nem is tökéletes - nem csinálta volna meg sem Bulgária sem USA a déli határánál és még egy sereg ország sem. A Bizottság inkább azon országok vezetőihez forduljon felhívással ahonnan a migráció elindul : teremtsenek országukban olyan körülményeket, politizáljanak oly módon, hogy az ottani állampolgároknak az élethez való joguknak gyakorlását és ne más országok lakosságát terheljék. A Magyar Helsinki Bizottságnak a magyarok érdekeit kell védelmezni, nem más országok állampolgárait.

kosztarovics bácsi 2015.06.19. 17:52:51

A helsinkis,taszos meg mindenféle Budapesten nyafizó gittegyleteske címét kérem kiírni, hogy a migránsokat oda lehessen küldeni rögtön lakáscímre. Pár hónap együttélés után visszatérhetünk a kérdésre egy újabb posztban...

Jemann 2015.06.19. 17:53:22

Bocs. A : után helyesen: teremtsenek országukban olyan körülményeket, politizáljanak oly módon, hogy állampolgáraiknak ne keljen elhagyni szülőhelyüket és a normális élethez való jogukat megfelelően gyakorolhassák. Ne más országok gondjait szaporítsák.

Félázsiai Idióta Degenerált Embergyűlölők Szarhegy 2015.06.19. 18:03:58

@Jemann:

aztán akkor mi lesz a 600 ezer Nyugatra menekült magyarral? Toloncolják őket vissza az EU országok, hogy oldják meg a problémájukat a szülőhelyükön?

Félázsiai Idióta Degenerált Embergyűlölők Szarhegy 2015.06.19. 18:10:43

@==T==:

tanulj még egy kis nemzetközi jogot, egy kis EU történelmet, kérdezzél nálad okosabbakat a nemhzetközi egyezményekről, szedjél fel egy kis ismeretet az európai civilizációról és a keresztényi hitvallásáról, less rá néha a nacionalista utat elutasító országok gazdasági sikereire, aztán ha ez mind megvan, akkor már nem fogsz olyan tipikus félázsiai árjamagyar gyülölettel rábámulni a világra.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:11:33

"A Magyar Helsinki Bizottság sem a kormány deklarált céljával, sem a készülő intézkedésével nem ért egyet."

Meg is lepett volna, ha a Magyar Helsinki Bizottság nem a szponzoraik érdekét, hanem a MAGYAR emberek érdekeit nézné.

presshelsinki 2015.06.19. 18:13:24

"(persze, meg lehet kerülni Horvátország vagy Románia felől, de mivel azok ugyancsak uniós országok, oda vissza lehet toloncolni az embert, ahogy az osztrákok akarják mihozzánk)"

Először is köszönet az érdemi hozzászólásért. Igen, ez is lehetne. De lehetne más is. Ha mégis csak nálunk tartóztatják fel a tovább utazó külföldit, mert, mondjuk, a román határrendészet nem dolgozik 97-98%-os hatékonysággal, mint a magyar, és a migráns nem árulja el, hol is lépett az Unió területére, vagy románok nem ismerik el, akkor hiába izmozunk, nem tudjuk majd visszaküldeni őt. (Nekünk meg más kapuállamoknak azért kell visszavenni a menedékkérőket, mert először itt regisztrálták őket. ha nincs regisztráció, nincs cáfolhatatlan bizonyíték.) De ez jelenleg valóban akadémikus kérdés, így most nem is annyira nem lényeges.

==T== 2015.06.19. 18:16:32

@Félázsiai Idióta Degenerált Embergyűlölők Szarhegy:

Tudod ha ezt a milliónyi migránst beengedjük az EU-ba , akkor keresztet lehet vetni az európai civilizációra.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:19:35

"1) A Helsinki Bizottság is úgy látja, a menedékkérelmek megsokszorozódása, és különösen az, hogy 2015 márciusa óta a menedékkérők 60–80 százaléka klasszikus válságtérségekből (Szíria, Afganisztán, Irak stb.) érkezik, új típusú és növekvő terheket ró a kapacitásproblémákkal küszködő állami hatóságokra."

Egy menekült simán BEJÖHET az országba a határátkelő helyeken. De egy menekült SEM sértheti meg a magyar állam határát.

-

"Ezeket egy kerítés nem oldja meg, mert önmaga a műtárgy – később részletezett körülmények miatt – képtelen lesz gátat vetni a migrációnak, és semmiben nem változtat hazánk földrajzi helyzetén."

Ha kevés a hivatásos állomány, meg lehet oldani a munka nagy részét önkéntesekkel. Ugyanúgy, mint a polgárőrséget.

Minden jelentkező olyan feltételekkel kapna 2 hét fizetés nélküli szabadságot a munkahelyén, mintha a Katasztrófavédelem nél jelentkezett volna önkéntesnek valamilyen természeti csapás miatt. Az önkéntesek 2 hetes turnusokban váltanák egymást. Aki akar, többször is jelentkezhetne. A kieső fizetés helyett zsoldnak megkapnák a 2 heti minimálbér összegét, de adómentesen. Plusz szállás, formaruházat, étkezés. Plusz 2 hétre a járulékok rendezése.

Fegyvert persze nem kapnának, de azon kívül minden szükséges felszerelést, és a helyi tapasztalatok alapján kaphatnának egyéb kényszerítő eszközt, amivel nem lehet embert ölni.

És ők riasztanák a HIVATÁSOS állományt, ahol szükséges.

Szerintem nem csak a határmenti településekről lennének jelentkezők.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:22:16

"2) Egyelőre nem ismeretes, mennyibe kerül majd az építés, fenntartás és működtetés költsége. Annyi bizonyos, nem lesz olcsó, és erősen kétséges, hogy az Európai Unió adna-e erre támogatást."

Persze hogy nem ismeretes. MOST dolgoznak az előkészítésén.

Azt viszont tudomásul KELL vennetek, hogy a magyar államnak JOGA van megvédenie a határait a HATÁRSÉRTŐK ellen.

Miféle gondolkozás az, amelyik szerint HAGYNI KELLENE, hogy a magyar állam határa szabad préda legyen, és bárki csak úgy sétálgathasson rajta ki meg be???

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:32:30

"3) A kormánytagok azzal is indokolják a kerítést, miszerint reális veszélye van annak, hogy a menedékkérelmüket először Magyarországon benyújtó, majd másutt újra próbálkozó külföldieket a nyugati államok a dublini rendeletre hivatkozva tízezrével toloncolják majd vissza, és hazánk hatalmas menekülttáborrá válik."

Egészen pontosan EZ fog történni. A visszatoloncolt tömeg problémája már a miénk. Nem kellene ezt a gondot újabb tízezrek beeresztésével tetézni.

-

"Mi a jövőbe nem látunk, de eddig nem ugrott meg különösebben az EU más tagállamából ide visszaküldött külföldiek száma"

Meggyőződésem, hogy a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai EGÉSZEN PONTOSAN tisztában vannak a mára kialakult helyzettel.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:35:23

"4) Egy ekkora építkezés akár évekig is elhúzódik. "

Na és?

Az afrikai és közel-keleti agresszív bevándorlási hullám is ÉVEKIG fog tartani.

Minél előbb megépül a múszaki határzár, és minél előbb megszerveződik a határszakasz PROFESSZIONÁLIS őrzése, annál kevesebb gondunk lesz.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:40:57

"5) Valóban, nem ismerünk olyan nemzetközi jogi rendelkezést, amely megakadályozhatná a tervezett „fizikai lezárást”. Viszont a nemzetközi jog alapján a kerítésnek mindenképpen a magyar állam területén kell húzódnia, tehát a Szerbia felé néző oldalának is. Így a kerítéshez érkező vagy arra felmászó személy magyar területen, magyar joghatóság alatt fog tartózkodni, jogi értelemben nem lesz tehát „kizárva” Magyarországról, és elvileg technikai értelemben sem lesz megakadályozva abban, hogy menedékjogot kérjen."

Baromság.

Egyrészt az államhatár NEM úgy működik, mint a telekhatár. KÉT állam határa között van egy "senki földje" - lásd: a Ventimiglia partjainál rekedtek is egy ilyen "senki földjére" szorultak be.

Másrészt maga a kerítés megépítése a RÁUTALÓ magatartás arra, hogy NEM jöhet be. Bár alapértelmezésbe az az EVIDENCIA, hogy az államhatárt NEM szabad megsérteni.

A másik baromsága az állításnak, hogy azt sugallja, hogy CSAK az kérhet menedékjogot, aki a "zöld" határon érkezik.

Holott a valóság az, hogy a menekültek SEM érkezhetnek a "zöld" határon - ellenben GOND NÉLKÜL beléphetnek a határátkelő helyeken.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:45:43

"6) Ha megépül a műszaki zár, attól még nyilvánvalóan nem szűnnek meg a határátkelőhelyek, mert a normális határforgalmat biztosítani kell. A határátkelőknél jelentkező vagy ott feltartóztatott migránsokat sem lehet majd megakadályozni abban, hogyha akarnak, menedékkérelmet terjesszenek elő."

Sőt, ez lenne a KÍVÁNATOS - hogy MINDEN menedékjogot kérő a LEGÁLIS átkelőhelyeken lépjen be.

A legális átkelőhelyek azokat NEM riasztják el, akik útlevéllel, vagy más, a személyazonosságukat igazoló dokumentummal érkeznek.

A legális átkelőhelyeket azok KERÜLIK el, akik TUDJÁK, hogy NEM kaphatnak menedékjogot, mert NEM olyan országból érkeznek, ahol veszélyben lett volna az életük.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:52:54

"7) A rendőrségnek a menedékkérők számára biztosítania kell az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférést, ez egyértelmű nemzetközi és nemzeti jogi előírás. Sem a kerítésnél, sem a határátkelőnél nem tehet úgy a rendőr vagy más hivatalos személy, mintha „nem hallaná”, ne szerezne tudomást szóban (mondjuk, kiáltozva) előadott menedékkérelemről vagy esetleg ne értené meg azt. "

Papírok NÉLKÜL érkező embert egyik állam SEM köteles a területére beengedni.

Nicktolvaj 2015.06.19. 18:55:22

"8) Amennyiben parancs vagy más jogi norma tiltaná meg hivatalos személyeknek, hogy a „kerítésnél előterjesztett” menedékkérelem esetén eljárjanak, Magyarország megsértené a menekültek helyzetéről szóló genfi egyezményt (33. cikk)"

Miért "terjesztené elő" a KERÍTÉSNÉL a kérelmét???

Ezt megteheti LEGÁLIS belépéssel, a határátkelő helyeken is.

A kerítéstől el KELL őket hajtani, mert az NEM a menedékkérelem benyújtásának a helye.

Ne csináljunk már viccet az államhatár védelméből!

Nicktolvaj 2015.06.19. 19:11:59

"9) Szemben a kormányfő állításával, sem Szerbia, sem az Európán túlról érkező irreguláris vándorok útvonalán lévő Macedónia és Görögország nem számít ún. biztonságos harmadik országnak a menedékkérők számára."

1. Irreguláris vándorok = HATÁRSÉRTŐK, UGYE? Nem kellene ám a "polkorrekt" baromságokkal hülyíteni az embereket.

2. Biztonságos országnak az számít, ahol nincsenek harcok, se háború, se forradalom, se polgárháború, vagy bármilyen esemény, ami a menekülő ember ÉLETÉT veszélyezteti.

A menekülő emberek ÉLETÉT sem Szerbiában, sem Görögországban NEM veszélyezteti semmi.

Nicktolvaj 2015.06.19. 19:14:03

"10) Az olyan kerítést, amelyik nem záródik össze, meg lehet kerülni. Azért is tévedés az afrikai spanyol enklávék (Ceuta és Melilla) párhuzamának emlegetése, mert ott az apró területeket körkerítés szegélyezi. Jelen esetben az új magyar vasfüggönyt Románia és Horvátország felé kerülhetnék meg. "

Az Románia és Horvátország felelőssége, hogy védi-e a SAJÁT államhatárát a HATÁRSÉRTŐK ellen.

Nicktolvaj 2015.06.19. 19:20:53

"11) Amennyiben a fémkerítés megléte együtt jár a menedékkérelmek figyelmen kívül hagyásával – amire sajnos nagy esélyt látunk"

1. Jogi szempontból annak SEMMI jelentősége, hogy TI minek a bekövetkeztére mekkora esélyt láttok. Ez a kijelenttésetek nem más, mint a tájékozatlan emberek aljas, gonosz, számító HERGELÉSE. Majd akkor szóljatok, ha BIZONYÍTANI tudtok ilyen esetet.

2. Mint már fentebb leírtam, a menedékkérelmek BENYÚJTÁSÁNAK NEM a fémkerítés a helyszíne. Egy háborús vagy polgárháborús övezetből az életét mentő menedékkérő, ha van BÁRMILYEN, a személyazonosságát igazoló dokumentuma, akkor GOND NÉLKÜL beléphet az ország területére valamelyik határátkelő helyen.

Nicktolvaj 2015.06.19. 19:24:58

"12) A vasfüggöny valóban megnehezítené az irreguláris migránsok vándorlását, de egyben az illegális utakat szervező embercsempészeknek kedvez, növeli az „áraikat”. A határzár erősítené a korrupciós kockázatokat is. Ráadásul éppen azokat a migránsokat sarkallná kétségbeesett, önveszélyes vagy a határ őrzőit is veszélyeztető akciókra, akik leginkább rászorulnak a védelemre."

Na még egyszer:

irreguláris migránsok = HATÁRSÉRTŐK

1. Az hagy ne legyen a magyar emberek problémája, hogy a külföldön dolgozó embercsempészek árat emelnek-e, vagy sem. A magyar emberek problémája az legyen, hogy HATÁRSÉRTŐK ne léphessenek az országba őrizetlenül hagyott határszakasz átlépésével.

2. A leginkébb VÉDELEMRE szoruló menekülők SZABADON beléphetnek az országba a határátkelő helyeken.

Nicktolvaj 2015.06.19. 19:32:42

"13) A fentiekből következik: a kormány kitűzött céljának („ne jöjjenek már többen”) az elérését az új vasfüggöny önmagában nem tudja garantálni."

Hazugság.

A kormány célja az, hogy több HATÁRSÉRTŐ ne jöjjön. Aki be akar lépni az országba, az ne az államhatár megsértésével tegye, hanem LEGÁLISAN, úgy, hogy elsétál a legközelebbi határátkelő helyre.

Nicktolvaj 2015.06.19. 19:38:25

'14. A tervezett projekttel a kormány olyan erkölcsi felelősséget vesz magára, amelynek képtelen lesz eleget tenni. Az üldözöttek totális megfosztása a védelemtől nem csak jogsértő, de embertelen tett is lenne."

Miféle erkölcsi felelősséget vesz a nyakába az, aki ELVÁRJA, hogy az ide érkező LEGÁLISAN, személyazonosításra alkalmas okmányokkal érkezzen, és ne papírok nélkül, a magyar állam határát megsértve?

A VALÓDI üldözötteket pedig SENKI nem fosztja meg semmiféle védelemtől:

- Ukrajnát kivéve az öszes szomszédunk BIZTONSÁGOS országnak minősül. Amelyik menekült elért valamelyikbe, anank BIZTONSÁGBAN van az élete.

- Bármelyik menekültnek meg van a lehetősége, hogy a magyar állam területére LEGÁLISAN, valamelyik határátkelő helyet igénybe véve lépjen be.

Azt a lehetőséget viszont KATEGORIKUSAN meg kell szüntetni, hogy a magyar állam határa átjáróház legyen az embercsempészeknek és az "ügyfeleiknek".

Ennyi.

midnight coder 2015.06.19. 20:36:08

Az viszont tény, hogy egy aknazár hatásosabb és olcsóbb is lenne.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.19. 21:44:40

@Sir Galahad:

"persze, meg lehet kerülni Horvátország vagy Románia felől, de mivel azok ugyancsak uniós országok, oda vissza lehet toloncolni az embert, ahogy az osztrákok akarják mihozzánk"

Úgy tudom, hogy ezekben az országokban nincs normális nyilvántartás a migránsokról, vagyis nem lehet bizonyítani, hogy náluk léptek EU-trrületre. Ezért vissza sem lehet küldeni őket hozzájuk. Nálunk van, ezért hozzánk toloncolják vissza őket.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.19. 21:47:58

@Félázsiai Idióta Degenerált Embergyűlölők Szarhegy:

"aztán akkor mi lesz a 600 ezer Nyugatra menekült magyarral? Toloncolják őket vissza az EU országok, hogy oldják meg a problémájukat a szülőhelyükön?"

Gratulálok, a nicked tökéletesen illik rád.

Talán tisztában vagy azzal, hogy a Nyugatra ment magyarok érvényes útlevéllel, legálisan vállalnak munkát egy másik EU-tagországban. Ehhez EU-állampolgárként joguk van.

Persze, hogy tudod, csak a demagóg, hülye szövegedet nyomod.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.19. 21:49:17

@==T==:

"Tudod ha ezt a milliónyi migránst beengedjük az EU-ba , akkor keresztet lehet vetni az európai civilizációra."

Na de a szarhegy, akinek válaszoltál, pontosan ezt a célt akarja elérni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.20. 07:57:25

"London egyik legszebb terén Romániából érkezett bevándorlók telepedtek le, a környéken koldulnak és nem szándékoznak munkát keresni. "

"mintegy száz-százhúsz Romániából bevándorolt roma ütött tábort az 1850 óta London közepén magasló diadalív: a Marble Arch parkosított részén ... Antonio talán az egyetlen közölük, aki valamennyire tud angolul."

www.inforadio.hu/hir/tudositoink/hir-735750

presshelsinki 2015.06.20. 09:14:26

Elismerésre méltó, hogy szapulásunk mellett ekkora energiákat fordít érveink megcáfolására. Azért el kell mondjam, minket nem győzött meg. Hadd hívjam fel figyelmét a Magyarország által is elfogadott és kihirdetett (1989. évi 15 tvr.) genfi egyezmény 31. cikkére:

"A menedéket nyújtó ország területén jogtalanul tartózkodó menekültek

1. A Szerződő Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk az 1. Cikkben foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes belépésüket, illetőleg jelenlétüket."

Nem lehet kérdés, hogy egy országnak joga van határai megvédésére. A menedékkérőnek meg joga van ahhoz, hogy menedékkérelmét előterjessze. (A menedékkérő nem támadja a határt, az országot, hanem védelmet kér tőle. A tiltott határátlépés már a rendszerváltás óta nem számít bűncselekménynek, csak ha fegyveresen követik el.) A menedékkérőnek a jog (és a józan ész) lehetőséget ad a beutazás szabályainak megsértésére, mert fontosabbnak tekinti, hogy az üldözött személy biztonságos helyre kerüljön. Vegyünk egy történelmi példát: az '56-os forradalom után elmenekülő 200 ezer magyarnak sem volt érvényes úti okmánya, Ausztria mégsem akadályozta belépésüket. Sőt. A Helsinki Bizottság sem állítja, hogy minden menedékjogot kérő menekült volna, és dukálna neki a védelem. Azt viszont fontosnak tartjuk, hogy ne zárjunk ki senkit annak lehetőségéből, hogy előterjeszthesse kérelmét. A mostani helyzet bizonyítja, nagy szükség lenne uniós szintű megoldásra és a menekültügy terheinek arányos szétosztására. Egyedül képtelenek leszünk úrrá lenni globális folyamatokon. Már csak azért is, mert Magyarország földrajzi helyzetén még egy vasfüggöny sem képes változtatni.

presshelsinki 2015.06.20. 09:21:45

@belepo: Több olyan női ügyfelünk van, akit éppen női volta miatt ért üldözés. Sokan jönnek ilyenek az iszlám világból, de máshonnan is. Nem kell attól tartania, hogy a Helsinki Bizottság támogatná a női egyenjogúság relativizálását vagy a nők kizsákmányolását. Ha érdekli, itt olvashat 2 ügyfelünkről, akiknek mostanában sikerült menedékjogot kapni: helsinkifigyelo.blog.hu/2015/03/13/szexualis_rabszolgasag_elol_menekult
helsinkifigyelo.blog.hu/2015/03/03/menedekjog_a_megcsonkitott_anyukanak_es_kislanyanak

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.20. 10:30:42

@presshelsinki:

"Elismerésre méltó, hogy szapulásunk mellett"

Szóval aki nem ért egyet veletek, s ennek hangot ad, az szapul titeket.

"akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk az 1. Cikkben foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt"

KÖZVETLENÜL, érted? KÖZVETLENÜL. Ha repülővel érkeznek Magyarországra, akkor közvetlenül a veszélyes területről érkeznek, Ha Szerbián, Görögországon vagy Bulgárián át, akkor nem.

Szóval az általad idézett törvény is téged cáfol. :)

"feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál"

Ugye a legtöbben ezt sem teszik.

"Már csak azért is, mert Magyarország földrajzi helyzetén még egy vasfüggöny sem képes változtatni."

A földrajzi helyzetén nem. A "menekültek" számán igen.

"Nem kell attól tartania, hogy a Helsinki Bizottság támogatná a női egyenjogúság relativizálását vagy a nők kizsákmányolását. "

Súlyosan félreérted a kérdést, persze szándékosan, mert túl értelmes vagy ahhoz, hogy véletlenül értsd félre.

feteke 2015.06.20. 11:01:59

@Nicktolvaj: agresszív hullám? Aki elítéli a menekülteket, miért nem látogat el Szíriába? Megtapasztalná, mi az agresszió.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.20. 11:35:22

@feteke:

Nyugi, ha beengedjük ezt a rakás honfoglalót, hamarosan Magyarországon is ugyanazt fogod megtapasztalni.

Nagyon szeretnéd?

presshelsinki 2015.06.20. 12:55:28

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A "szapulás" nem neked szólt, hanem @nicktolvaj: volt a címzett. Elnézést a félreérthetőségért, elügyetlenkedtem a bejegyzést.

Sir Galahad 2015.06.20. 15:39:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nálunk sem készül jegyzőkönyv arról, hogy honnan jött az illető? Meg lennék lepve, ha nem.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.20. 15:58:34

@Sir Galahad:

Na de épp arra utaltam, hogy ezeket nálunk veszik először nyilvántartásba, így hozzánk toloncolják majd vissza őket.

Sir Galahad 2015.06.20. 18:01:37

@Kovacs Nocraft Jozsefne: De ebben a nálunk készült nyilvántartásban az nem szerepel, hogy melyik határon jött át, azaz honnan jött? Gondolom, egyik sem az égből pottyant ide.

Nicktolvaj 2015.06.20. 23:18:50

@presshelsinki:

"elügyetlenkedtem a bejegyzést."

Azt is.

Meg a kommentet is.

Nicktolvaj 2015.06.20. 23:21:27

@presshelsinki:

"Azért el kell mondjam, minket nem győzött meg. "

Nem ez volt a célom, hanem az, hogy az olvasók lássák a cáfolatot is.

Nicktolvaj 2015.06.20. 23:26:56

@presshelsinki:

"A Szerződő Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk az 1. Cikkben foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt"

Akik a szomszádos országokból szöknek át, az államhatárt megsértve, azok - Ukrajna kivételével - olyan országból érkeznek, ahol NEM volt az életük közvetlenül veszélyben.

Akik meg KÖZVETLENÜL egy veszélyes országból érkeznek, azok repülőn jönnek, és nem a zöld határon át, így, mielőtt egyáltalán magyar földre léphetnének, átesnek az idegenrendészeti ellenőrzésen.

Nicktolvaj 2015.06.20. 23:35:09

@presshelsinki:

"A menedékkérőnek meg joga van ahhoz, hogy menedékkérelmét előterjessze. (A menedékkérő nem támadja a határt, az országot, hanem védelmet kér tőle."

A menedékkérelem benyújtásához szükség van egy magyar ügyintézőre.

Az ügyintézők azonban NEM a zöld határon bóklásznak, menedékkérőkre lesve, hanem lakott területeken belül elérhetőek.

Így könnyű belátni, hogy ahhoz, hogy a menedékkérő be tudja nyújtani a kérelmét, NEM SZÜKSÉGES a zöldhatáron császkálni.

A menedékkérőnek NINCS szüksége arra, hogy ILLEGÁLISAN, az államhatárt megsértve lépjen be. Nyugodtan beléphet bármelyik határátkelőhelyen.

Illegálisan, a zöld határon NEM is a valódi menekülők jönnek.

Ott azok jönnek, akik TUDJÁK, hogy NEM számítanak menekültnek, NEM fogják elfogadni a kérelmüket, és útlevél meg vízum nélkül BE SE jöhetnének.

Na ezeket kell a műszaki határzárral az országon kívül tartani.

Nemetsek Tibor 2015.06.21. 21:23:18

@Nicktolvaj: Olvasson utána a biztonságos harmadik ország fogalmának.

Nemetsek Tibor 2015.06.21. 21:25:38

@Nicktolvaj: teljes tévedés, a genfi egyezmény 31. Cikke szerint az illegális belépés miatt nem lehet büntetni - a nemzetközi jog szerint bejöhet.

Nemetsek Tibor 2015.06.21. 21:28:20

@Nicktolvaj: beragadt capslockttól még nem lesz magyarabb senkinél, kretén

Nemetsek Tibor 2015.06.21. 21:32:13

@Nicktolvaj: ilyet csak az ír, akinek fingja sincs a témáról - azok jönnek illegálisan, akik nem itt akarnak menedékjogot kérni, hanem egy olyan országban, ahol a hozzád hasonló tudatlan degeneráltak elenyésző kisebbségben laknak, s főleg - aminek van pénze.

Nemetsek Tibor 2015.06.21. 21:35:24

@Nicktolvaj: próbáljon meg papírokat gyűjteni a) bombázás alatt b) ahol nincs valódi állam , vagy anyakönyvi rendszer stb.

Asszem ideje megfogadnom Mark Twain tanácsát - sose vitázz hülyékkel, mert lerángatnak a szintjükre és rutinból legyőznek.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.21. 21:46:43

@Nemetsek Tibor:

Ez esetben itt az ideje annak, hogy elhúzz innen a fenébe. Na nem azért, mert Nicktolvaj lenne kretén, hanem azért, mert a saját jelzőidet aggatod másra.

Nemetsek Tibor 2015.06.21. 22:28:31

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Köszönjük az értékes kommentet, Gogolák Elvtársnő. Megfogadom a tanácsot, kár, hogy nem jár elöl jár jó példával - megjegyzem, hogy írtam érveket is, mielőtt rájöttem, hogy tök felesleges.

Neked is figyelmedbe ajánlom a biztonságos harmadik ország definícióját, ahogy nézem, neked sincs semmi fogalmad erről és arról sem, hogy hogyan működik az EURODAC, vagyis, hogy mikor és hogyan vesznek ujjnyomot és hogyan tárolják, továbbítják az adatot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.22. 09:35:03

@Nemetsek Tibor:

Kedves, attól, hogy személyeskedsz és csúfolódsz, csak magadat járatod le, ellenben nem lesz még igazad.

Ja, amúgy a drága jó édesanyádat csúfold, te szarláda.

Nemetsek Tibor 2015.06.22. 10:39:09

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ó, az anyázással szépen ki is esett a kapanyél a szádból, gratulálok - ehhez képest, meg a szarozáshoz képest aztán az is extra vicces, hogy ki járatja le magát, és ki állít ki szegénységi bizonyítványt a gyerekszobájáról. De ez biztos szintén nem jut el az agyadig.

Mostantól viszont anyázhatsz magadban, te szerencsétlen.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.22. 10:44:14

@Nemetsek Tibor:

Ugye ez azt jelenti, hogy többet nem szólsz hozzám?

Köszönöm, ez jó hír.
süti beállítások módosítása